آموزش نصب LEMP (Linux- Nginx – MySQL – PHP) روی CentOS 7


آموزش نصب LEMP بر روی CentOS 7
آموزش نصب LEMP روی CentOS 7

CentOS 7 یکی از سیستم‌‌عامل‌‌های بسیار معروف در دنیاست. برای کسب اطلاعات بیشتر و شناخت بهتر این سیستم، مقاله شروع کار با لینوکس را مشاهده نمایید. همچنین آموزش نصب لینوکس CentOS 7 را برای نصب این سیستم عامل حتما ببینید. سپس می‌توانید برای داشتن یک وب‌سایت روی CentOS آموزش نصب LEMP را از این مقاله فرا بگیرید.

سیستم LEMP یکی از نرم‌افزارهای بسیار کاربردی است که شما می‌توانید برای راه‌اندازی وب‌سایت خود از آن استفاده کنید. امروز قصد داریم در این مقاله به شما آموزش دهیم که چطور LEMP را بر روی سنت‌ او اس نصب کنید.

آنچه در این مطلب می‌خوانید:

LEMP چیست؟

درواقع LEMP یک مجموعه از نرم‌افزارهای پویا است که به وب‌سایت‌های داینامیک سرویس‌دهی می‌کند. این برنامه شامل برخی از نرم‌افزارها مانند: لینوکس، Nginx، MySQL و PHP می‌باشد.

اگر به‌دنبال یک جایگزین برای LAMP هستید، این نرم‌افزار می‌تواند انتخاب بسیار مناسبی برای شما باشد؛ البته این سیستم از Apache به‌جای Nginx استفاده می‌کنند. همچنین ومپ و ممپ نیز وجود دارند که در لینوکس با Windows و MacOS جایگزین می‌شود.

نکته: قبل از شروع نصب LEMP حتما بررسی کنید که سیستم عامل سرور شما CentOS 7 باشد.

آموزش نصب LEMP

ما در اینجا به شما آموزش می‌دهیم که چطور برنامه‌های Nginx، MySQL و PHP، را نص کنید، البته قبل از آن حتماً از نصب بودن لینوکس اطمینان حاصل کنید. این نکته را هم باید بدانید که برای استفاده از این آموزش شما باید دسترسی اصلی و کلی داشته باشید، درغیراین‌صورت قادر نخواهید بود از این روش‌ها استفاده کنید.

اگر از سیستم‌عامل ویندوز استفاده می‌کنید باید از SSH Client مانند PuTTY استفاده کنید و اگر سیستم شما Linux یا MacOS می‌باشد باید از Terminal shell برای اتصال به VPS استفاده کنید. آموزش اتصال به SSH را ببینید.

الآن تنها کاری که شما باید انجام دهید این است که تمامی مراحل زیر را قدم‌به‌قدم طی کنید:

نصب Nginx روی CentOS 7

شما باید این نکته را بدانید که Nginx به‌صورت پیش‌فرض در مخازن CentOS 7 وجود ندارد، به همین دلیل شما باید با استفاده از دستور زیر، “EPEL” را نصب کنید:

yum install epel-release -y

در قدم بعدی باید خود Nginx را نصب کنید:

yum install nginx -y

بعدازاینکه این برنامه را نصب کردید، باید با استفاده از دستور زیر آن را فعال کنید:

systemctl start nginx
systemctl enable nginx

الآن باید با مراجعه به IP آدرس سرور خودتان از نصب بودن Nginx مطمئن شوید. اگر این برنامه به‌درستی نصب و فعال‌شده باشد با یک پیغام “Wellcome to Nginx” روبه‌رو خواهید شد.

نصب MySQL 

ما در اینجا قصد داریم MySQL را با استفاده از سرویس MariaDB نصب کنیم. برخلاف مورد بالا این سرویس در مخازن CentOS به‌صورت پیش‌فرض وجود دارد، ازاین‌رو می‌توانید از دستور yum برای نصب آن استفاده کنید. بنابراین برای نصب از دستور زیر استفاده کنید:

yum install mariadb-server mariadb -y

پس از نصب کردن این سرویس باید MariaDB را نصب و فعال کنید تا بتوانید کار با سرویس را شروع کنید:

systemctl start mariadb
systemctl enable mariadb

شما باید در این مرحله، نصب سرویس را با استفاده از دستور زیر ایمن کنید، به‌بیان‌دیگر قطعه کد زیر به شما این امکان را می‌دهد تا امنیت سرویس را افزایش دهید.

mysql_secure_installation

این سرویس از شما یک رمز عبور root، درخواست می‌کند، ازآنجاکه شما به‌تازگی MySQL را نصب‌کرده‌اید، این رمز را ندارید، به همین دلیل باید بر روی “Enter” کلیک کنید.

در مرحله بعد از شما سؤال می‌شود که می‌خواهید رمز عبور را تغییر دهید یا خیر، که شما باید در این قسمت “Y” را تایپ کنید.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on…

Setting the root password ensures that nobody can log into the MariaDB
root user without the proper authorization.

New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!

در ادامه از شما چندین سؤال امنیتی دیگر پرسیده می‌شود که به شما پیشنهاد می‌کنیم برای پاسخ به‌تمامی آن‌ها “Y” را تایپ کنید.

Remove anonymous users? [Y/n]
Disallow root login remotely? [Y/n]
Remove test database and access to it? [Y/n]
Reload privilege tables now? [Y/n]

بعدازاینکه تمامی تنظیمات را اعمال کردید، باید به مراحل نصب PHP بروید.

آموزش نصب PHP 7.3

شما برای نصب PHP v7.3، باید یک مخزن اضافی CentOS که شامل بسته‌های لازم است را نصب و فعال کنید. کدهای زیر را با دقت و به‌صورت پشت سر هم اجرا کنید تا نصب PHP v7.3 به‌درستی انجام شود.

wget http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
rpm -Uvh remi-release-7.rpm

این مورد را در نظر بگیرید که مخزن php73 به‌صورت پیش‌فرض غیرفعال است و شما باید آن را با کمک دستور زیر فعال نمایید.

yum install yum-utils -y
yum-config-manager --enable remi-php73

در این مرحله شما باید بسته PHP را نصب نمایید:

yum --enablerepo=remi,remi-php73 install php-fpm php-common

اگر از شما در این بخش اجازه نصب خواسته شد، کافی است کلمه Y را تایپ کنید.

برای گام آخر تنها کاری که شما باید انجام دهید این است که از کارکرد درست این سیستم اطمینان حاصل کنید و پس‌ازآن ماژول‌های مشترک PHP را با استفاده از دستورهای زیر نصب کنید.

yum --enablerepo=remi,remi-php73 install php-opcache php-pecl-apcu php-cli php-pear php-pdo php-mysqlnd php-pgsql php-pecl-mongodb php-pecl-redis php-pecl-memcache php-pecl-memcached php-gd php-mbstring php-mcrypt php-xml

پیکربندی Nginx برای کار با PHP 7

آخرین مرحله‌ای که شما باید آن را انجام دهید، پیکربندی Nginx است، با استفاده از دستورالعمل‌های زیر می‌توانید به‌راحتی این کار را انجام دهید:

با استفاده از ویرایشگر متن نانو، یک فایل پیکربندی Nginx جدید ایجاد کنید:

nano /etc/nginx/conf.d/default.conf

بعد از ایجاد فایل پیکربندی، باید کد زیر را در آن وارد کنید:

server 
  listen  80;
  server_name your_server_ip;

  # note that these lines are originally from the "location /" block
  root  /usr/share/nginx/html;
  index index.php index.html index.htm;

  location / 
    try_files $uri $uri/ =404;
  
  error_page 404 /404.html;
  error_page 500 502 503 504 /50x.html;
  location = /50x.html 
    root /usr/share/nginx/html;
  

  location ~ .php$ 
    try_files $uri =404;
    fastcgi_pass unix:/var/run/php-fpm/php-fpm.sock;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    include fastcgi_params;
  

این نکته را به یاد داشته باشید که حتماً your_server_ip را که در ابتدای کد بالا قرار دارد را با IP سایت خودتان جایگزین کنید.

حالا باید این پرونده را ذخیره کنید، که برای این کار افرادی که از سیستم ویندوز استفاده می‌کنند باید از کلیدهای (CTRL + X) و افرادی که سیستم آن‌ها MAC است باید از (CMD + X) استفاده کنند.

در این قسمت شما باید Nginx را یک بار دیگر، راه‌اندازی کنید تا تغییراتی که اعمال کردید به مرحله اجرا در بیاید.

systemctl restart nginx

در قدم بعدی باید فایل پیکربندی PHP-FPM را باز کنید:

nano /etc/php-fpm.d/www.conf

تمامی کلمات زیر را پیدا کنید و آن‌‌ها را به جایگزین‌‌هایی که در این قسمت قرار داده‌‌ایم تغییر دهید:

user = nginx جایگزین: user = apache

group = nginx جایگزین: group = apache

listen.owner = nginx جایگزین: listen.owner = nobody

listen.group = nginx جایگزین: listen.group = nobody

بعدازاینکه تمامی موارد بالا را جایگزین کردید، کد زیر را در زیر قسمت “;listen = 127.0.0.1:9000” وارد کنید:

listen = /var/run/php-fpm/php-fpm.sock

برای آخرین مرحله باید کلیدهای CTRL + X را بزنید تا فایل شما ذخیره شود. پس‌ازآن PHP-FPM را شروع کنید و آن را در بوت فعال کنید:

systemctl start php-fpm.service
systemctl enable php-fpm.service

موفق و سربلند باشید.

راستی! برای دریافت مطالب وردپرسی در کانال تلگرام میهن وردپرس عضو شوید.

ساخت فایل htaccess پیشفرض وردپرس


.htaccess یکی از فایل‌‌های وردپرس است که امکانات بسیار زیادی را در اختیار شما قرار می‌‌دهد و در واقع شما را از نصب برخی از افزونه‌‌ها بی‌‌نیاز می‌‌کند. اما برخی مواقع شما هنگام به‌‌روزرسانی این فایل با مشکل روبه‌‌رو خواهی شد که این موضوع ممکن است عملکرد سایت شما را تحت تاثیر قرار می‌‌دهد. در برخی مواقع ممکن است وردپرس شما فاقد این فایل باشد که در این صورت خود شما باید یک ساخت فایل htaccess پیشفرض را انجام دهید تا بتوانید با استفاده از آن یک سری تنظیمات اضافی و قابلیت‌های جذاب به سایت خود اضافه کنید.

امروز قصد داریم در این مقاله یک روش بسیار ساده و کوتاه را برای ساخت این فایل برای شما بگوییم تا بتوانید بدون هیچ دردسری تنظیمات سایت خود را پیکربندی کنید.

فایل .htaccess چیست؟

این فایل یکی از اصلی‌ترین پوشه‌های وردپرس است که شما با کمک آن می‌توانید، تنظیمات خاصی از سایت خودتان را فعال یا غیرفعال کنید. علاوه بر این، پرونده.htaccess می‌تواند تنظیمات امنیتی سایت وردپرسی شما را نیز انجام دهد.

همچنین شما این امکان را دارید که با استفاده از این فایل، سایت خودتان را از بدون WWW به یک سایت با WWW ریدایرکت کنید.

فایل.htaccess به شما قابلیت پیکربندی فایل بر روی آپاچی، افزایش کارایی سایت، قرار دادن یک رمز عبور دلخواه بر روی پوشه‌های خاص، عدم نمایش فایل‌های دلخواه و یا حتی تمامی فایل‌های سایت را می‌دهد.

بعدازاینکه وردپرس را بر روی سرور Apache نصب کردید، می‌توانید برای مشاهده پرونده htaccess به فهرست اصلی بروید، در برخی مواقع ممکن است این گزینه برای شما در فهرست وجود نداشته باشد که شما باید برای نمایش آن گزینه”Show Hidden Files” را فعال کنید.

به‌صورت کلی این فایل درواقع به سایت شما کمک می‌کند تا عملکرد بهتری داشته باشد، همچنین شما از طریق این سایت می‌توانید تعیین کنید چه محتوایی بر روی سایت شما بارگیری شود.

این نکته را هم در نظر داشته باشید که ممکن است وردپرس شما این فایل را در بر نگیرد، در این صورت نیازی به نگرانی نیست؛ چراکه شما می‌توانید به‌راحتی پرونده پیش‌فرض .htaccess را به‌صورت دستی، از طریق کنترل پنل هاست خود ایجاد کنید. اگر وردپرس شما هم شامل این پوشه نیست، این مقاله را دنبال کنید تا بتوانید با استفاده از راهنمایی‌هایی که قرار داده‌ایم یک فایل htaccess بسازید.

ساخت فایل htaccess پیشفرض

خب حالا که با این فایل تا حدودی آشنا شدید و قابلیت‌های آن را شناختید، می‌خواهیم در این قسمت به شما آموزش دهیم چطور یک فایل پیش‌فرض را از طریق پنل هاست به شما آموزش دهیم:

اولین کاری که باید انجام دهید این است که به قسمت File» File Manager شوید. سپس دامنه سایت خودتان را انتخاب کنید و بر روی Go Manager File کلیک کنید تا به پوشه مدیریت فایل‌ها بروید.

بعد از انجام موارد بالا، به یک صفحه جدید هدایت می‌شوید که باید در آن به پوشه public_html بروید و بر روی گزینه” New File ” که در بالای صفحه قرار دارد را انتخاب کنید و اسم آن را htaccess قرار دهید. فراموش نکنید که حتما در ابتدای نام فایل باید یک نقطه . قرار دهید.

حالا باید همان فایلی که در بالا ساختید را باز کنید و کد زیر را در آن جایگذاری کنید.

# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index.php$ - [L]
RewriteCond %REQUEST_FILENAME !-f
RewriteCond %REQUEST_FILENAME !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>
# END WordPress

در آخر نیز بر روی گزینه Save & Close کلیک کنید تا تغییرات ذخیره شود.

همچنین شما می‌‌توانید با ویرایشگر متن سیستم خودتان مثل Notepad، پرونده پیش‌‌فرض HTML ایجاد کنید. و آن را از طریق یک سرویس دهنده FTP در سرور خود بارگذاری نمایید.

به همین راحتی! شما توانستید یک فایل پیش‌فرض .htaccess برای سایت خود بسازید. حالا تنها کاری که باید انجام دهید این است که به سایت خود مراجعه کنید و از کارکرد صحیح این فایل اطمینان حاصل نمایید.

اگر این فایل به‌درستی ساخته نشده باشد و یا عملکرد صحیحی نداشته باشد معمولاً خطای 500 یا خطای 404 برای شما نمایش داده می‌‌شود.

امیدواریم این مقاله برای شما مفید واقع‌شده باشد. موفق و پیروز باشید. 🙂

راستی! برای دریافت مطالب وردپرسی در کانال تلگرام میهن وردپرس عضو شوید.

دانلود آهنگ بیگانه از سینا سرلک


مخاطبین عزیز و ارجمند میتوانید هم اکنون شنونده آهنگ جدید خواننده خوش صدا کشور 🎺 سینا سرلک بنام بیگانه 🎺 از وب آهنگ باشید

ترانه: فرجام خیرالهی, موزیک: راشد, تنظیم: هومن آزما

Download New Music By : 🎹 Sina Sarlak Called Biganeh 🎹 With Text And Direct Links In ◇ webahang.ir

دانلود آهنگ بیگانه از سینا سرلک

برای دانلود بروی لینک زیر کلیک نمایید

دانلود آهنگ بیگانه از سینا سرلک

دانلود آهنگ بیگانه از سینا سرلک

متن آهنگ سینا سرلک بیگانه

──|♫🎸☊♪|──

ای شمع روشن دور خود پروانه میخواهی در سرزمین عاقلان دیوانه میخواهی

هنگام شادی دور من خط میکشی اما روزی برای گریه ات یک شانه میخواهی.

◄ ◊ ► ◄ ◊ ►

آه ای غم دوران من آتش زدی بر جان منی خاکسترم را باد برد

آه ای همیشه دور تر از هر کسی مغرور تر باید تورا از یاد برد

◄ ◊ ► ◄ ◊ ►

آه ای غم دوران من آتش زدی بر جان منی خاکسترم را باد برد

آه ای همیشه دور تر از هر کسی مغرور تر باید تورا از یاد برد

◄ ◊ ► ◄ ◊ ►

من آشنا تر با توام بیگانه میخواهی از چهار ستون پیکرم ویرانه میخواهی

مردانه پای عشق تو ماندم تمام عمر را از من ولیکن گریه ای مردانه میخواهی.

◄ ◊ ► ◄ ◊ ►

آه ای غم دوران من آتش زدی بر جان منی خاکسترم را باد برد

آه ای همیشه دور تر از هر کسی مغرور تر باید تورا از یاد برد

◄ ◊ ► ◄ ◊ ►

آه ای غم دوران من آتش زدی بر جان منی خاکسترم را باد برد

آه ای همیشه دور تر از هر کسی مغرور تر باید تورا از یاد برد

──|♫☊🎸♪|──

توضیحات تکمیلی سینا سرلک عزیز:

بيگانه 🔻

در سايتهاى معتبر موسيقى

تقديم به شما عزيزان

—-*——*—–*—-

برای حمایت از صاحب این اثر لینک این پست را در صفحات اجتماعی خود به اشتراک بگذارید.

همچنین خواهشمندیم با نظرات و پیشنهادات خود ما را یاری بفرمایید.

کلام آخر در صورت مشاهده مشکل در متن آهنگ ، پست و یا غیر مجاز بودن پست از طریق فرم تماس به ما اطلاع بدهید.

ریتارگتینگ چیست و چرا در تبلیغات اینترنتی استفاده می‌شود؟


حتماً برای برخی از شما پیش آمده است که به وب‌سایت‌های گوناگونی مراجعه کرده باشید و در آن وب‌سایت تبلیغات آن محصولی که شما به آن علاقه‌مند هستید را مشاهده کرده‌اید. به‌عنوان‌‌مثال شما ممکن است برای دیدن آخرین اخبار موجود به یک وب‌سایت خبری مراجعه کنید و در آن وب‌سایت تبلیغ چیزی را مشاهده کنید که قبلاً در موتورهای جستجو آن را سرچ کرده‌اید. درواقع تبلیغ نمایش داده‌شده برای شما مطابق با سلیقه و نیاز شما است. اما ریتارگتینگ چیست و چرا باید از آن استفاده کنیم؟

آنچه در این مطلب می‌خوانید:

نمایش تبلیغات متناسب با نیاز کاربر

در پاسخ به این سؤال باید به شما بگوییم که ابتدا شما باید اطلاعاتی در مورد تبلیغات ریتارگتینگ کسب کنید. سپس شما می‌توانید به‌خوبی این فرایند را درک کرده و در سایت خود از آن استفاده نمایید.

پیدا کردن مشتری شما توسط این روش به‌سادگی امکان‌پذیر است و شما تنها با خواندن این آموزش و همچنین دیدن ویدئو مربوطه قادر هستید این کار را انجام بدهید. پس با ما همراه باشید.

ریتارگتینگ چیست

ریتارگتینگ کمک می‌کند که کاربر در سایت شما شناسایی شود. به‌همین‌ترتیب در سایت‌های دیگر با توجه به نیازهای کاربر که از قبل شناسایی‌شده است؛ تبلیغات را به کاربر نمایش می‌دهد. این تبلیغات سبب می‌شود محصول شما در ذهن کاربر بیشتر بماند و کاربر این محصول را به‌یاد داشته باشد.

به‌عنوان‌مثال زمانی که کاربر وارد سایت میهن وردپرس می‌شود با پکیج‌های متفاوتی مواجه می‌شود که هرکدام امکانات و قابلیت‌های خاص خود را دارند. یکی از این پکیج‌ها وبمستران طلایی می‌باشد؛ این پکیج نیز مانند دیگر محصولات توضیحاتی دارد که کاربر هنگام خرید باید آن‌ها را مطالعه کند. خب شما ممکن است بعد از خواندن این توضیحات تصمیم بگیرید این محصول را خریداری کنید یا خیر.

حال فرض کنیم که شما این پکیج را خریداری نکنید. پس از آن شما وارد سایت دیگری می‌شوید و تبلیغ وبمستران را در آنجا و چندین سایت دیگر مجدداً مشاهده می‌کنید. ممکن است وقتی این اتفاق برای شما رخ می‌دهد برایتان عجیب باشد. اما زمانی که کاربر تبلیغ یک محصول را در چندین سایت مختلف می‌بیند به خرید آن ترغیب می‌شود.

اطلاعات را از کجا دریافت کنیم؟

اگر در موتورهای جستجو مانند گوگل سرچ کنید سایت‌های مختلفی را مشاهده می‌کنید که این کار را برای شما انجام می‌دهند. پس‌ازاینکه شما در این سایت‌ها ثبت‌نام کردید یک کد رهگیری به شما تحویل داده می‌شود. شما باید این کد را در سایت خود قرار دهید.

با استفاده از آن کد، شرکت‌های تبلیغاتی کاربر را شناسایی و آی پی و همچنین کوکی کاربر را شناسایی می‌کنند و این اطلاعات را در دیتابیس خود ذخیره و ثبت می‌کنند. این کد مشخص می‌کند کاربر در سایت شما کدام‌یک از صفحات را مشاهده کرده است. به همین دلیل شرکت‌های تبلیغاتی می‌توانند از این طریق تبلیغات آن محصولاتی که کاربر از آن‌ها دیدن کرده است را در سایت‌های دیگر قرار دهند.

وب‌سایت‌ها کد تبلیغاتی که از شرکت‌های تبلیغاتی گرفته‌اند را در سایت خود قرار می‌دهند. سپس به هر کاربر تبلیغات موردنیاز او و مطابق با سلیقه‌اش را نمایش خواهند داد. به این کار تبلیغات ریتارگتینگ گفته می‌شود. این کار به شما این امکان را می‌دهد که تجارت خود را گسترش دهید.

این شرکت‌های تبلیغاتی مبلغی از شما دریافت می‌کنند و درصد خاصی از آن را به شرکت‌هایی می‌پردازند که قرار است محصولات شما را تبلیغ کنند. این کار مزیت‌های زیادی دارد. اولین مزیت این کار برای کسب‌وکار شما است؛ که باعث می‌شود با این تبلیغات برند شما در ذهن مشتری بماند و محصول شما فروش برود. از طرف دیگر وب‌سایت‌های تبلیغاتی سود کرده و درنتیجه شبکه تبلیغاتی از این طریق رونق پیدا می‌کند.

بنابراین به شما پیشنهاد می‌کنیم اگر به فکر پیشرفت برند خود هستد همین‌الان این شرکت‌ها را از طریق گوگل پیداکرده و تبلیغات خود را شروع کنید.

راستی! برای دریافت مطالب وردپرسی در کانال تلگرام میهن وردپرس عضو شوید.

ساخت اپلیکیشن با آسان ترین و ارزان ترین روش ها


امروزه برای هر کسب و کاری حضور در فضای مجازی یکی از مهمترین هدف ها به شمار می آید، پس داشتن یک سایت و اپلیکیشن قدرتمند هم موضوع بسیار مهمی است. پس با ما همراه باشید تا شما را با بهترین، آسان ترین و ارزان ترین روش های ساخت یک اپلیکیشن برای گوشی های هوشمند آشنا کنیم.

ساخت اپلیکیشن برای موبایل همواره با دغدغه هایی از جمله نیاز به یک تیم فنی حرفه ای و هزینه های بالای راه اندازی همراه بوده است. برای اینکه بتوانید بهترین تصمیم را در مورد ساخت اپلیکیشن بگیرید، ما مهمترین موارد در این زمینه را به شما معرفی می کنیم:

 • هزینه ساخت اپلیکیشن باید معقول باشد.
 • در سریع ترین زمان ممکن آماده شود.
 • دارای یک ظاهر و قالبی اختصاصی باشد.
 • وابسته به شخص یا شرکتی نباشد.
 • قابلیت اعمال تغییرات در امکانات آن وجود داشته باشد.
 • دارای طراحی بومی (Native) باشد.
 • هر دو نسخه اندروید و آی او اس را داشته باشد.
 • دارای سرعت مناسبی باشد.
 • قابلیت انتشار در استورهای معتبر را داشته باشد.
 • از پشتیبانی خوبی برخوردار باشد.

اکنون دیگر زمان آن رسیده که شما فقط روی ایده ها و روش های بازاریابی خود برای کسب درآمد متمرکز باشید و با به حداقل رساندن هزینه ساخت اپلیکیشن، هرچه زودتر فعالیت خود را شروع کنید.

ساخت اپلیکیشن برای موبایل یک کانال کسب درآمد جدید برای شما ایجاد می کند

اگر به اطراف خود نگاهی بیندازید، مردم را در هر گوشه و کناری می بینید که در حال کار کردن با گوشی موبایلشان هستند. امروزه می توان با گوشی های هوشمند و اپلیکیشن های موجود در آنها هر نیازی را برآورده کرد. اما چرا شما نباید یک اپلیکیشن داشته باشید؟ چون با داشتن آن در واقع از هر حالت دیگری به مشتریان خود نزدیک تر هستید. شما می توانید برای آنها یک اعلان یا نوتیفیکیشن ارسال کرده و مشتریان خود را از آفرها و محصولات جدید باخبر کنید.همچنین می توانید مقاله 5 راه برای کسب درآمد از اپلیکیشن را مطالعه کنید

طراحی اپلیکیشن برای گوشی و استفاده از تبلیغات

همچنین تبلیغات نیز یک روش دیگر برای کسب درآمد از طریق اپلیکیشن ها به شمار می رود. کافیست با داشتن یک ایده جذاب که می تواند نیازی از مخاطب را رفع کند، با باشگاه اپلیکیشن ارتباط بگیرید. در این صورت شما می توانید پس از پیاده سازی اپ خود، کدهای مربوط به شرکت های تبلیغاتی را قرار دهید و در نهایت آن ها را در بازارهای معتبر منتشر کنید. البته این کار از طریق ما و به رایگان نیز انجام خواهد شد؛ در نهایت به بهترین شکل می توانید از ایده خود کسب درآمد کنید.

باشگاه اپلیکیشن

باشگاه اپلیکیشن آماده است تا با ارائه بهترین خدمات در زمینه طراحی اپلیکیشن، رویای شما را به واقعیت تبدیل کند. تفاوتی ندارد که بخواهید یک اپ موبایل برای ارائه خدمات آموزشی داشته باشید و یا این که حتی بخواهید سیستم های رزرو هتل، بلیط هواپیما و معرفی تورهای مسافرتی را روی اپ خود پیاده سازی کنید. متخصصین باشگاه اپلیکیشن، تخصص و توان فنی برای راه اندازی هر نوع اپ موبایل با امکانات ویژه و منحصر به فرد را دارا هستند.

طراحی نیتو در ساخت اپ

در باشگاه اپلیکیشن به هیچ وجه مانند اپ سازهای ناکارآمد عمل نمی شود، بلکه با یک تیم فنی و کاملا متخصص، ایده شما به صورت شخصی سازی شده با طراحی نیتو پیاده سازی می شود. همچنین توجه داشته باشید که در باشگاه اپلیکیشن اپ موردنظر شما در سیستم عامل های اندروید و آی او اس خروجی گرفته می شود و آنها در دو استور اندروید و آی او اس به رایگان منتشر می شود. در این صورت شما در همان ابتدای کارتان به طور کاملا رایگان بازاریابی اپلیکیشن خود را شروع کرده اید.

طراحی قالب اختصاصی برای اپ

تیم طراحی و گرافیک باشگاه اپلیکیشن با در نظر گرفتن امکانات و جنس کسب و کار شما یک قالب اختصاصی مناسب کسب و کارتان طراحی می کند.آنها با الگو گرفتن از رقبای شما و در نظر گرفتن سلیقه شخصی کسب و کار مورد نظر پیشنهاد های طراحی خود را به شما ارائه می دهند تا با کمک یکدیگر طرح نهایی آماده برای کد نویسی شود.

مدت زمان ساخت یک اپلیکیشن چقدر است؟

اگر وب سایتی دارید که با سیستم مدیریت محتوای وردپرس کار می کند، خیلی عالی است؛ چون در این صورت ما می توانیم اپ شما را نهایتا تا 48 ساعت پس از ثبت سفارش آماده کنیم. اما در غیر این صورت باید پس از ارائه ایده و امکانات مدنظرتان، مدت زمان ساخت اپلیکیشن را تخمین بزنیم.زمان ساخت کاملا به ایده شما بستگی دارد اما میانگین زمان ساخت بین 15 تا 30 روز کاری است.

هزینه ساخت اپلیکیشن چقدر است؟

برای ایجاد یک اپلیکیشن کارآمد و پولساز در سیستم عامل های اندروید و آی او اس دو راه پیش رو دارید. یا این که پروژه را برون سپاری کنید و یا دانش فنی برای ساخت آن را به دست آورید. روش اول دارای هزینه نسبتا بالایی است و در کنارش دردسرهای زیادی نیز دارد. اما برای رسیدن به روش دوم هم باید زمان و انرژی بسیار زیادی صرف کنید. اما باز هم جایی برای نگرانی وجود ندارد؛ چون ما در باشگاه اپلیکیشن دو موضوع زمان و هزینه را حل کرده ایم. پس توصیه می کنیم برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص هزینه طراحی اپلیکیشن به وب سایت ما مراجعه کنید تا با مشاوره های رایگان شما را برای داشتن یک اپلیکیشن پولساز و موفق راهنمایی کنیم.

 

 

دانلود آهنگ قلب تو از سامان جلیلی


مخاطبین عزیز و دوستداران موسیقی میتوانید هم اینک شنونده آهنگ جدید خواننده خوش صدا 🎺 سامان جلیلی بنام قلب تو 🎺 از وب آهنگ باشید

ترانه: پیام ربیعی, موزیک: مهدی ابراهیم نژاد, تنظیم:مصطفی مومنی

Download New Music By : 🎹 Saman Jalili Called Ghalbe To 🎹 With Text And Direct Links In ◇ webahang.ir

دانلود آهنگ قلب تو از سامان جلیلی

برای دانلود بروی لینک زیر کلیک نمایید

دانلود آهنگ قلب تو از سامان جلیلی

دانلود آهنگ قلب تو از سامان جلیلی

متن آهنگ سامان جلیلی قلب تو

───|♫🎤🎤♪|───

خیره شو توی چشام من از اون دیوونه هام که تورو خیلی میخوام

به دلت بد راه نده دلم عشقو بلده فالمون خوب اومده

¶☊¶☊

چجوری عاشقت نشم و چیزی نگم از تو که این همه جنون انگیزی نگم

تو چشات چی داری که برات میره دلم تو ببین که چقدر با تو درگیره دلم

¶☊¶☊

این منم منم منم منم که جز تو نیست تو باورم تویی تویی تویی تویی که ناز اونو می خرم

یه گوشه گوشه گوشه از اون قلب تو مال منه بهش بگین بگین بگین نکنه دلم رو بشکنه

¶☊¶☊

همه جا فکر توام اون که می خواستی شدم دیگه نیست دست خودم دیگه نیست دست خودم

بی تو درگیره هوام به تو بنده نفسام تو همه چیزی برام تو همه چیزی برام

¶☊¶☊

این منم منم منم منم که جز تو نیست تو باورم تویی تویی تویی تویی که ناز اونو می خرم

یه گوشه گوشه گوشه از اون قلب تو مال منه بهش بگین بگین بگین نکنه دلم رو بشکنه

¶☊¶☊

این منم منم منم منم که جز تو نیست تو باورم تویی تویی تویی تویی که ناز اونو می خرم

یه گوشه گوشه گوشه از اون قلب تو مال منه بهش بگین بگین بگین نکنه دلم رو بشکنه

───|♫🎤🎤♪|───

برای حمایت از صاحب این اثر لینک این پست را در صفحات اجتماعی خود به اشتراک بگذارید.

همچنین خواهشمندیم با نظرات و پیشنهادات خود ما را یاری بفرمایید.

کلام آخر در صورت مشاهده مشکل در متن آهنگ ، پست و یا غیر مجاز بودن پست از طریق فرم تماس به ما اطلاع بدهید.

دانلود آهنگ خوشبختی از سامان جلیلی


مخاطبین عزیز و دوستداران موسیقی میتوانید هم اینک شنونده آهنگ جدید خواننده خوش صدا 🎺 سامان جلیلی بنام خوشبختی 🎺 از وب آهنگ باشید

ترانه: مهرزاد امیرخانی, تنظیم:مصطفی مومنی

Download New Music By : 🎹 Saman Jalili Called Khoshbakhti 🎹 With Text And Direct Links In ◇ webahang.ir

دانلود آهنگ خوشبختی از سامان جلیلی

برای دانلود بروی لینک زیر کلیک نمایید

دانلود آهنگ خوشبختی از سامان جلیلی

دانلود آهنگ خوشبختی از سامان جلیلی

متن آهنگ سامان جلیلی خوشبختی

───|♫🎤☊🎤♪|───

بیشتر و بیشتر مال تو میشم حالا که آرومی پیشم کمتر و کمتر میشه غمامون بدون چتر وسط بارون

☊♭♬♫

بیشتر از هر وقتی دوست دارم دیدی با هر سختی دوست دارم تو یعنی خوشبختی دوست دارم تورو تورو

☊♭♬♫

این حسی که داریم مال خودمونه خدا داره میگه که عاشقمونه

دل با کسی جز تو کاری نداره دوست داره

☊♭♬♫

این حسی که داریم مال خودمونه خدا داره میگه که عاشقمونه

دل با کسی جز تو کاری نداره دوست داره

☊♭♬♫

بیشتر و بیشتر میشی عزیزتر با تو میمونم تا آخر کمتر و کمتر فاصله داریم جا واسه غصه نمیذاریم

☊♭♬♫

جونمی دنیامی دوست دارم امروز و فردامی دوست دارم تو خود رویامی دوست دارم تورو تورو

☊♭♬♫

این حسی که داریم مال خودمونه خدا داره میگه که عاشقمونه

دل با کسی جز تو کاری نداره دوست داره

☊♭♬♫

این حسی که داریم مال خودمونه خدا داره میگه که عاشقمونه

دل با کسی جز تو کاری نداره دوست داره

───|♫🎤☊🎤♪|───

برای حمایت از صاحب این اثر لینک این پست را در صفحات اجتماعی خود به اشتراک بگذارید.

همچنین خواهشمندیم با نظرات و پیشنهادات خود ما را یاری بفرمایید.

کلام آخر در صورت مشاهده مشکل در متن آهنگ ، پست و یا غیر مجاز بودن پست از طریق فرم تماس به ما اطلاع بدهید.

دانلود آهنگ جاده از سامان جلیلی


مخاطبین عزیز و دوستداران موسیقی میتوانید هم اینک شنونده آهنگ جدید خواننده خوش صدا 🎺 سامان جلیلی بنام جاده 🎺 از وب آهنگ باشید

ترانه: پیام ربیعی, موزیک: مهدی ابراهیم نژاد, تنظیم:مصطفی مومنی

Download New Music By : 🎹 Saman Jalili Called Jadeh 🎹 With Text And Direct Links In ◇ webahang.ir

دانلود آهنگ جاده از سامان جلیلی

برای دانلود بروی لینک زیر کلیک نمایید

دانلود آهنگ جاده از سامان جلیلی

دانلود آهنگ جاده از سامان جلیلی

متن آهنگ سامان جلیلی جاده

───|♫🎸☊🎤♪|───

قلبا تورو میخوام تویی دنیام مث قبلا قبلا تو هم میگفتی با منه قلبت الانا اصلا

من دلم میخواد بزنیم به جاده بریم لب دریا با پای پیاده

🎼🥁🎼🥁

دلم میخواد بارون بشوره غمامو خیره شی به چشمام بدون اراده

اصلا نمیفهمم یعنی چی ما دور باشیم قطعا بارون میاد باید یه جا باشیم

🎼🥁🎼🥁

مثلا عشق منی دیوونه ها پس کوشی میمیرم میمیرم

اصلا نمیفهمم یعنی چی ما دور باشیم قطعا بارون میاد باید یه جا باشیم

🎼🥁🎼🥁

مثلا عشق منی دیوونه ها پس کوشی میمیرم میمیرم

قلبا تورو میخوام تویی دنیام مث قبلا قبلا تو هم میگفتی با منه قلبت الانا اصلا

🎼🥁🎼🥁

من دلم میخواد بزنیم به جاده بریم لب دریا با پای پیاده

دلم میخواد بارون بشوره غمامو خیره شی به چشمام بدون اراده

🎼🥁🎼🥁

اصلا نمیفهمم یعنی چی ما دور باشیم قطعا بارون میاد باید یه جا باشیم

مثلا عشق منی دیوونه ها پس کوشی میمیرم میمیرم

🎼🥁🎼🥁

اصلا نمیفهمم یعنی چی ما دور باشیم قطعا بارون میاد باید یه جا باشیم

مثلا عشق منی دیوونه ها پس کوشی میمیرم میمیرم

───|♫🎤☊🎸♪|───

برای حمایت از صاحب این اثر لینک این پست را در صفحات اجتماعی خود به اشتراک بگذارید.

همچنین خواهشمندیم با نظرات و پیشنهادات خود ما را یاری بفرمایید.

کلام آخر در صورت مشاهده مشکل در متن آهنگ ، پست و یا غیر مجاز بودن پست از طریق فرم تماس به ما اطلاع بدهید.

بررسی در دسترس بودن سایت در سراسر دنیا


آیا سایت من در کل دنیا نمایش داده می‌شود؟
بررسی در دسترس بودن سایت در سراسر دنیا

همانطور که اطلاع دارید چند وقت پیش دسترسی ایران به اینترنت بین‌المللی مسدود شد. در چنین شرایطی اولین قشری که آسیب می‌بینند مدیران سایت‌ها هستند. البته مدیرانی که سایت‌های آن‌ها در ایران میزبانی می‌شود یک استرس بسیار بزرگ‌تر دارند! عدم دسترسی دنیا (از همه مهم‌تر ربات‌های گوگل) به سایت آن‌هاست. خوشبختانه در این مدت اینترنت دیتاسنتر‌ها برقرار بود و خیال وب‌مستر‌های ایرانی از بابت دسترسی گوگل به سایت‌شان راحت شد. اما شما به‌عنوان مدیر یک وب‌سایت باید مرتباً از آنلاین بودن و کارکرد صحیح سایت خودتان اطمینان حاصل کنید. البته در برخی مواقع هم ممکن است شما بتوانید سایت خود را مشاهده کنید، اما سایت برای افرادی که در یک منطقه جغرافیایی دیگر هستند آنلاین نباشد. این موضوع معمولاً به دلیل مشکلات فنی مانند نگهداری از سایت یا تغییر DNS اتفاق می‌افتد. پس باید همیشه بررسی در دسترس بودن سایت در کل دنیا را انجام دهیم.

با توجه به موردی که در بالا به آن اشاره شد، شما باید سایت خود را بررسی کنید و از آنلاین بودن آن در سراسر دنیا مطمئن شوید تا اگر در منطقه‌ای نشان داده نمی‌شود، مشکل آن را بررسی و برطرف کنید.

امروز در این مقاله آموزشی به شما آموزش خواهیم داد که چگونه بررسی کنید که آیا سایت شما به‌درستی در تمامی نقاط دنیا نمایش داده می‌شود یا خیر. شما این امکان را دارید که از روش‌های مختلفی سایت خود را بررسی کنید که ما در این مقاله برخی از کاربردی‌ترین و راحت‌ترین آن‌ها را برای شما ذکر خواهیم کرد.

آنچه در این مطلب می‌خوانید:

بررسی در دسترس بودن سایت با websiteplanet

اولین روشی که می‌‌توانید از websiteplanet.com برای بررسی در دسترس بودن سایت استفاده کنید. این وب سایت، سایت شما را بررسی می‌‌کند و در صورتی‌‌که سایت شما با مشکلی در هر نقطه‌‌ای از جهان روبه‌‌رو باشد، به شما نمایش خواهد داد.

بعدازاینکه وارد این سایت شدید، از قسمت Tools» PERFORMANCE TOOLS» Site Down or Not را انتخاب کنید تا وارد یک صفحه جدید شوید.

در این صفحه، سایت از شما می‌خواهد که “URL” سایت خود را وارد کنید، پس‌ازآن باید روی “Chek” کلیک کنید.

بررسی وب‌‌سایت
بررسی وب‌‌سایت

در این مرحله سایت شما توسط websiteplanet بررسی خواهد شد و نتایج برای شما نمایش داده می‌شود. درواقع اگر سایت شما UP یعنی بالا باشد یعنی اینکه در تمامی نقاط جهان به‌درستی برای کاربران نمایش داده می‌شود و درغیراین‌صورت سایت شما با مشکل مواجه است.

در این قسمت ما سایت میهن وردپرس را بررسی کرده‌ایم، همان‌طور که مشاهده می‌کنید، سایت در تمامی دنیا نمایش درستی دارد:

بررسی آنلاین بودن سایت
بررسی آنلاین بودن سایت

اگر سایت شما آنلاین نباشد، در این صفحه “Down” را مشاهده خواهید کرد.

بررسی سایت از طریق سایت Host Tracke

یکی دیگر از وب‌سایت‌هایی که به شما امکان بررسی سایت را می‌دهد، host-tracker.com می‌باشد. البته این نکته را نیز در نظر داشته باشید که این وب‌سایت با مورد قبلی یک سری تفاوت‌ها دارد.

سایت Host Tracke
سایت Host Tracke

در این صفحه شما باید مطابق تصویر بالا برروی گزینه “Check Site” کلیک کنید.

با کلیک کردن برروی گزینه گفته‌شده یک صفحه جدید برای شما نمایش داده خواهد شد که باید در آن گزینه “Ping” را انتخاب کنید و پس‌ازآن URL سایت خود و منطقه‌ی جغرافیایی که قصد دارید در آن آنلاین بودن سایت خود را بررسی کنید، وارد نمایید.

بررسی آنلاین بودن سایت
بررسی آنلاین بودن سایت

و در آخر برروی گزینه “Check” کلیک کنید تا نتیجه نهایی برای شما نمایش داده باشد. این سایت درواقع در تمامی نقاط سایت شما را بررسی می‌کند و درنهایت با نمایش گزینه‌های “Good” یا “Bad” نتیجه نهایی را برای شما نمایش خواهد داد.

به این نکته توجه داشته باشید که یک یا دو نتیجه منفی ممکن است به دلیل مشکلات اینترنتی باشد و سایت شما مشکل جدی نداشته باشد. پس درصورتی‌که با خطاهای بیشتری روبه‌رو شدید حتماً مشکل سایت را بررسی و آن را رفع کنید.

بررسی در دسترس بودن سایت با Site24x7

یکی دیگر از سایت‌هایی که به شما این امکان را می‌دهد که بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای، از آنلاین بودن سایت خود مطمئن شوید، سایت Site24x7.com می‌باشد. شما با کمک این وب‌سایت می‌توانید اطلاعات کاملی در خصوص وضعیت سایت خود به‌دست آوردید.

بعدازاینکه وارد صفحه اصلی سایت شدید، تنها کاری که باید انجام دهید این است که URL سایت خود را در قسمت مشخص‌شده وارد کنید و پس‌ازآن بر روی “Test Now” کلیک کنید.

آزمایش آنلاین بودن سایت
آزمایش آنلاین بودن سایت

بعدازاینکه اسم سایت را وارد کردید، یک سری آنالیز دقیق به‌صورت جدول و نمودار در اختیار شما قرار خواهد گرفت که از طریق آن‌ها می‌توانید از آنلاین بودن و یا نبودن سایت خود اطمینان حاصل نمایید.

اگر سایت شما در سراسر دنیا آنلاین باشد شما در قسمت “Status” کلمه “OK” را مشاهده خواهید کرد، درغیراین‌صورت با “Host Unavailable” روبه‌رو خواهید شد.

بررسی سایت از طریق سرور پروکسی HideMy.name

زمانی که شما وارد این سایت می‌شوید با صفحه‌ای مشابه تصویر زیر مواجه می‌شوید که باید بر روی گزینه” Try it for free” کلیک کنید.

سایت HideMy.name
سایت HideMy.name

بعدازآن یک صفحه جدید برای شما باز خواهد شد که شما باید در آن ایمیل خود را وارد نمایید. از سمت این سایت برای شما یک ایمیل ارسال می‌شود که یک کد در آن قرار دارد. شما به این کد در مراحل نصب این نرم‌افزار نیاز پیدا خواهید کرد.

ارسال ایمیل تاییدی
ارسال ایمیل تاییدی

خب حالا شما باید مطابق با سیستم و نرم‌‌افزار دستگاهی که استفاده می‌‌کنید یکی از نسخه‌‌های ویندوز، مک، اندروید یا لینوکس را انتخاب کنید و آن را دانلود کنید.

بعدازاینکه نسخه موردنظر خودتان را دانلود کردید، آن را نصب کنید. زمانی‌که این برنامه را باز کردید از شما یک کد می‌خواهد که باید آن قطعه کدی که برایتان ایمیل شده است را در این بخش وارد کنید.

الآن تنها کاری که باید انجام دهید این است که آنلاین بودن سایت خود را بررسی کنید. در این بخش باید کشوری که می‌خواهید سایت در آن بررسی کنید را انتخاب کنید.

اگر شما مکان سرور را تغییر دادید اما هنوز به سایت دسترسی نداشتید به این معنی است که سایت شما در آن منطقه نمایش داده نمی‌‌شود.

امیدواریم این مقاله برای شما مفید واقع‌شده باشد. موفق و پیروز باشید.:)

راستی! برای دریافت مطالب وردپرسی در کانال تلگرام میهن وردپرس عضو شوید.

دانلود آهنگ یکی به دو از سامان جلیلی


مخاطبین عزیز و دوستداران موسیقی میتوانید هم اینک شنونده آهنگ جدید خواننده خوش صدا 🎺 سامان جلیلی بنام یکی به دو 🎺 از وب آهنگ باشید

ترانه و موزیک: مهدی منافی, تنظیم: فتاح فتحی

Download New Music By : 🎹 Saman Jalili Called Yeki Be Do 🎹 With Text And Direct Links In ◇ webahang.ir

دانلود آهنگ یکی به دو از سامان جلیلی

برای دانلود بروی لینک زیر کلیک نمایید

دانلود آهنگ یکی به دو از سامان جلیلی

دانلود آهنگ یکی به دو از سامان جلیلی

متن آهنگ سامان جلیلی یکی به دو

───|♫☊🎤♪|───

چه خوبه وقتی کی داری که هی دل نگرانت میشه میره میاد بی قرارت میشه

هر چقدر یکی به دو کنی باز دلدارت میشه

🎶🎵

دل نگرانت میشه میره میاد بی قرارت میشه هر چقدر یکی به دو کنی باز دلدارت میشه

میدونی که چه جوری که رو تو حساسه دلم همه جوره پات میمونم با تو رو راسته دلم

🎶🎵

نمیدونم که میدونی پر از احساسه دلم .

میدونی که چجوری که رو تو حساسه دلم همه جوره پات میمونم با تو رو راسته دلم

🎶🎵

نمیدونم که میدونی پر از احساسه دلم .

از وقتی با همیمی همه جوره درگیرتم فکر نمیکردم اینجوری دل بدی به دلم

🎶🎵

عشقو که تو چشمات میبینمت میره دلم

تا هستی هستم خیلی به تو وابستم خوب خودت میدونی که تا تهش باهات هستم

🎶🎵

واسه داشتن تو خیلی به پات نشستم .

میدونی که چه جوری که رو تو حساسه دلم همه جوره پات میمونم با تو رو راسته دلم

🎶🎵

نمیدونم که میدونی پر از احساسه دلم

میدونی که چجوری که رو تو حساسه دلم همه جوره پات میمونم با تو رو راسته دلم

───|♫☊🎤♪|───

برای حمایت از صاحب این اثر لینک این پست را در صفحات اجتماعی خود به اشتراک بگذارید.

همچنین خواهشمندیم با نظرات و پیشنهادات خود ما را یاری بفرمایید.

کلام آخر در صورت مشاهده مشکل در متن آهنگ ، پست و یا غیر مجاز بودن پست از طریق فرم تماس به ما اطلاع بدهید.